Małgorzata Stawarz
(właścicielka)
biuro.elipsa@wp.pl

Kim jesteśmy?

Firma ELIPSA Małgorzaty Stawarz, jako Ośrodek Badawczo-Rozwojowy skupia zespół profesjonalistów jednoznacznie nastawiony na rzetelny i zarazem niekonwencjonalny sposób myślenia i działania w zakresie prowadzonej działalności.

OBR-Elipsa jest firmą autorską i bardzo twórczą, a przy tym konsekwentną w obranym kierunku i dlatego też zdolną urealniać to, co wydaje się nierealne. Cała działalność jest oparta na bogatym dorobku autorskim i ciągłych pracach wdrożeniowych. Idee, teorie, badania, koncepcje i opracowania nabierają u nas realnego wymiaru!

Informacje o autorce